Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

piercingsubstantiv~en, ~arpiercing
genomträngandeadjektivoböjl.piercingen genomträngande lukt a penetrating smell
skärandeadjektivoböjl.eg. cutting; geom., om linje secant; bildl.:om ljud piercing, rasping
sylvassadjektiv~teg. …[as] sharp as an awl; bildl. piercing
stickandeadjektivoböjl.om känsla pricking; smärtande shooting, stabbing; svagare tingling; om lukt el. smak pungent; om blick el. ögon piercing; om ljus dazzling
pinasubstantiv~n, pinorpain, torment[s (pl.)], suffering, anguish (endast sg.)göra pinan kort get it over quicklytransitivt verb~de, ~ttorment, torturepina livet ur ngn bildl. worry the life out of sbpina i sig mat force…downen pinande blåst a biting (piercing) wind
ilskenadjektivilsket, ilsknaangry; speciellt amer. mad; ursinnig furious; om ljud piercingbli ilsken get angry (mad) <på ngn with sb; över ngt at (about) sth>; fly into a temper (passion, rage) <på ngn with sb; över ngt over sth>
1 vassadjektiv~tallm. sharp; om egg äv. keen; spetsig pointed; udd~ sharp-pointed, …as sharp as a needle; om verktyg sharp-edged; stickande el. om t.ex. blick el. ljud el. vind piercing; sarkastisk el. bitande, om t.ex. ton caustic, mordant, cuttingvass näsa pointed (sharp) nosevass penna pointed (bildl. äv. caustic) penha en vass tunga have a sharp (biting) tonguekniven är vass äv. …has a sharp edge
skarpadjektiv~tallm. sharp; om egg o. eggverktyg äv. keen; brant steep; om smak o. lukt strong; om ljud piercing, shrill; om kontur o.d. äv. distinct, clear; om ljus el. färg o.d. bright, glaring; om sinnen keen, acuteskarp ammunition live ammunitionen skarp bild foto. el. TV. a sharp pictureen skarp gräns bildl. äv. a well-defined limitskarp hörsel accute hearingskarpt intellekt sharp intellectskarp kontrast sharp contrastskarp kritik severe (harsh) criticismskarp krök (kurva) sharp turn (curve)en skarp protest a strong protestskarp tillrättavisning severe reprimandsubstantiv~enskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse skarpen
© NE Nationalencyklopedin AB