Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pianosubstpianopl. -sspela piano play the piano
pianostämmaresubstpiano-tuner
pianostolsubstpiano stool
husbehovsubsttill husbehov for household requirementshon spelar piano till husbehov någotsånär she plays the piano passably
flygelsubstpolit. wingstänkskärm på bil wing; amer. fendermusik. grand, grand piano
övaverbträna train <ngn i ngt sb in sth>öva ngn att göra ngt train sb to do sthöva piano practise the pianoöva in lära in practise; roll el. pjäs rehearseöva upp train, exerciseutöva exerciseöva sig i att göra ngt practise doing sthöva sig i engelska practise English
dunkaverbthump äv. om hjärtat; om puls, maskin etc. throbdunka på pianot thump on the pianodunka ngn i ryggen slap sb on the back, thump sb on the back
spelaverbplay; visa t.ex. film show; spela hasard gamble; låtsas vara pretendspela fiol play the violinspela kort play cardsspela piano play the piano; vard. play pianospela sjuk pretend to be illspela teater actspela för ngn a) inför ngn play to sb b) ta lektioner take piano (violin etc.) lessons from sbspela på en häst bet on a horsespela på lotteri take part in a lottery (lotteries pl.)
verb och partikelverbspela bortgamble awayspela inspela in en film make a film, produce a filmspela in ngt på band record sthinverka come into playspela uppspelläxa play <för to>; t.ex. en vals strike up; ljudband play back
© NE Nationalencyklopedin AB