Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kinkigadjektivom person: fordrande hard to please, exacting; petnoga particularom sak: besvärlig difficult; brydsam awkward; ömtålig ticklish, delicate
© NE Nationalencyklopedin AB