Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

petatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tallm. pick, pokepeta hål i (på) ngt poke a hole in (through) sthpeta naglarna clean one's nailspeta [sig i] näsan pick one's nosepeta tänderna pick one's teethpeta i maten av brist på aptit pick (peck) at one's foodbildl. el. utmanövrera oust; avskeda dismisspeta en spelare sport. drop a player
partikelverbpeta av (bort)pick off (away)peta ineg.el.bildl. push (poke) in[to]peta sönderpick…to piecespeta till ngttouch sthpeta utavlägsna remove
pillaintransitivt verb~de, ~tpillaknåpa med ngt potter at sthpillapeta på ngt pick (poke) at sth, finger (touch) sthpilla av (bort m.fl.), se peta
nagelsubstantiv~n, naglaranat. nailbita på (peta) naglarna bite (clean) one's nailsbildl.vara en nagel i ögat på ngn be a thorn in the flesh (side) to sb
påtaintransitivt verb~de, ~t[gå och] påta peta el. gräva poke [about]; pyssla potter abouthan tycker om att påta i jorden he likes pottering in the garden
© NE Nationalencyklopedin AB