Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

pessimismsubstantiv~enpessimism
svartsynsubstantiv~enpessimism, pessimistic outlook < on>
tilltagande (jfr tillta)adjektivoböjl.increasing osv.; om månen äv. crescenttilltagande pessimism increasing (deepening) pessimismsubstantiv~tincreasing osv., increase; growthvara i tilltagande be on the increase, be increasing osv.
© NE Nationalencyklopedin AB