Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

personligadjektivpersonal, individualför min personliga del for my partpersonlig kod PIN numberpersonligt pronomen personal pronoun
bloggsubstpersonlig dagbok på webben blog
tandvårdsubstdental service; personlig dental care
enskildadjektivprivat private; personlig personal; särskild individualden enskilde the individual
prägelsubstavtryck impressiondrag touch; karaktär charactersätta sin prägel leave (set) one's mark onen personlig prägel a personal touch
ägaverbha i sin ägo el. besitta possess; ha have; vara personlig ägare till el. rå om ownäga rum take place
© NE Nationalencyklopedin AB