Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

periodsubstperiod
övergångstidsubsttransition period
tidevarvsubstage, period
dubbeltimmesubstskol. double period, double-hour period
arbetspasssubstshift, working period
femårsperiodsubstfive-year period
inkubationstidsubstmed. incubation period
montansubstvard., mens period
skedesubstperiod; fas phase; stadium stage
rococosubstrococon the Rococo period
© NE Nationalencyklopedin AB