Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

perprepositionmedelst byper brev (e-post, järnväg, telefon) by letter (email, rail, telephone)per månad (styck, ton) a) varje månad osv. a (per) month (piece, ton) b) månadsvis osv. by the month (piece, ton)två gånger per månad (vecka, år) äv. …monthly (weekly, yearly)25 kronor per styck äv. …each, …apieceper år årligen äv. annually, per annumper gång varje gång every (each) time; åt gången at a timeper den 31 mars om t.ex. kontoutdrag [as] at 31st March
per capitaadverbper capita
stycksubstantivoböjl., tio kronor [per] styck …each, …apiecepris per styck price each (per unit), unit pricesälja per styck …by the piece
biltågsubstantiv~et, =biltransport per tåg Motorail®
femprocentigadjektiv~tfive-per-cent…; amer. five-percent…höjningen är femprocentig …is five per cent
sekundmetersubstantiv~n, = el. -metrarmetre per secondpl. metres per second
jämförprissubstantiv~et, = el. ~ercost-per-unit price, price per kilo (litre etc.)
lösnummerprissubstantiv~et, = el. ~erprice per [single] copy
enprocentigadjektiv~tone-per-cent…; jfr femprocentig
kiloprissubstantiv~et, = el. ~erprice per kilo
© NE Nationalencyklopedin AB