Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

perprepositionper gång varje gång every time, each time; åt gången at a time; med byper brev by letterper post per postper månad a month, per month; månadsvis by the monthper styck, se styck
pay-per-viewsubsttv. pay-per-view; slags betal-tv där man betalar för speciella evenemang
promilleadverbper thousand, per mille, per mil
substhög promille av alkohol el. ungefär high percentage of alcohol
procentsubstper cent; tal percentage
metervisadverbper meter by the metre
nödsignalsubstdistress signal; per radio SOS
procentsatssubstrate per cent, percentage
stycksubst10 kronor styck el. 10 kronor per styck 10 kronor eachpris per styck price eachsälja per styck sell by the piece
hundraprocentigadjektivone hundred per cent; fullständig complete
2 mansubstmanpl. menskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasbesättningsman, arbetare handhans närmaste man his right-hand mantredje man jur. third partyper man per person, per headmake husband
© NE Nationalencyklopedin AB