Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pengarsubst plmoney (sing.)var är pengarna? where is the money?kontanta (reda) pengar cash, ready moneytjäna (göra) stora pengar make big money, earn big moneyvara utan pengar be penniless, be out of cash
bedragaresubstdeceiver, cheat; på pengar swindler
omplaceringsubstav tjänsteman etc. transferav pengar investment
omplaceraverbomplacera ngn tjänsteman etc. transfer sb to another postpengar re-invest
ströverbsprinkle, strewströ omkring scatter, scatter aboutströ pengar omkring sig splash money about
placeringsubstplacing; av gäster seatingsport placeav pengar investment
bidraverbcontribute <till to>, make a contribution <till to>bidra med pengar el. idéer contribute
ärvaverbinherit <av, efter from>ärva pengar come into moneyärva ngn be sb's heir
förbrukaverbconsume, use; göra slut på use up; krafter exhaust; pengar spend
grässubstgrasstjäna pengar som gräs make money hand over fist
© NE Nationalencyklopedin AB