Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

penetrationsubstantiv~en, ~erpenetration
genomslagskraftsubstantiv~enmil. penetrating power, [power of] penetrationbildl. impact, effectiveness
genomslagsubstantiv~et, =genomslagskraft penetrationbildl.genomslag have an effect (impact); bli succé be a success
© NE Nationalencyklopedin AB