Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

patientsubstpatient
tålmodigadjektivpatient
tåligadjektivhardy; slitstark durabletålmodig patient
tålssubstge sig till tåls have patience, be patient
tålamodsubstpatienceha tålamod be patientförlora tålamodet lose one's patience
vakasubstvigil, night watch
verbhålla vaka sit up; ha nattjänst be on night dutyvaka in det nya året see the new year invaka hos en patient watch by a patientvaka över övervaka keep watch over, watch over
© NE Nationalencyklopedin AB