Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

patientsubstantiv~en, ~erpatient; sjukdomsfall äv. case
tålmodigadjektiv~tpatient; uthållig long-suffering
sjuklingsubstantiv~en, ~arsick person; patient äv. patient; sjuklig person invalid
frigångaresubstantiv~n, =parole patient (fånge prisoner), patient (resp. prisoner) on parole
sjukjournalsubstantiv~en, ~ercase record (för enskild patient sheet)
konvalescentsubstantiv~en, ~erconvalescent [patient]vara konvalescent efter en sjukdom be recovering from…
tålssubstantivoböjl., ge sig till tåls have patience, be patient
tåligadjektiv~ttålmodig patient; uthållig long-suffering; härdig el. om t.ex. växt hardy; slitstark durable
inneliggandeadjektivoböjl.inneliggande order orders on handinneliggande lager the stock on (in) handinneliggande patient inpatient
sjukbesöksubstantiv~et, =av läkare visit, sick callgå på sjukbesök till ngn om läkare pay a visit to (a sick call on) a patient
© NE Nationalencyklopedin AB