Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

passionsubstantiv~en, ~erlidelse el. lidande passion; mani mania
passionsfruktsubstantiv~en, ~erpassion fruit
lidelsefullhetsubstantiv~enpassion, ardour, fervour, vehemence; jfr lidelsefull
patossubstantiv~etlidelse passion, devotion; t.ex. ungdomligt fervour; t.ex. deklamatoriskt el. falskt pathossocialt patos passion for social justice
vurmsubstantiv~en, ~arpassion, craze, mania, fad <för (på)i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>
vurmaintransitivt verb~de, ~tvurma för ngt have a passion (craze, mania, yen) for sth
svärmerisubstantiv~et, ~erförälskelse infatuation; starkare passionperson sweetheart, flame
käpphästsubstantiv~en, ~arhobby-horse; bildl. äv. fix idé obsession, idée fixe, consuming passion
lidelsesubstantiv~n, ~rpassion; hänförelse fervour, ardour, enthusiasmmed lidelse äv. passionately
glödsubstantiv~enkonkr. live coal; koll. o. pl. ofta embers (pl.)stark känsla ardour, glow, fervour; lidelse passion
© NE Nationalencyklopedin AB