Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

passionsubstpassion
passionsfruktsubstpassion fruit
lidelsesubstpassion
vurmsubstpassion, craze, mania
svärmerisubstförälskelse infatuation; stark. passion
patossubstlidelse passion, devotionsocialt patos passion for social justice
vurmaverbvurma för ngt have a passion for sth, have a craze for sth
glödsubstglödande kol live coal, embers (pl.)sken glow; hetta heatstark känsla ardour; lidelse passion
svärmaverbswarm <omkring round>svärma för ngn have a crush on sbsvärma för ngt have a passion for sth
brinnandeadjektivburning; om passion ardentett brinnande intresse a burning interestspringa för brinnande livet run for dear lifeett brinnande ljus a lighted candle
© NE Nationalencyklopedin AB