Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

passandeadjektivlämplig suitable <till for>fit <till for>; läglig convenient <till for>; riktig el. rätt appropriate, proper
anständigadjektivpassande decent; aktningsvärd respectable
värdigadjektivworthy; förtjänt av worthy of; passande fittingom egenskap dignified
lämpligadjektivpassande suitable; t.ex. behandling suitable, appropriate, fitting; läglig convenient
lägligadjektivtimely; passande convenientkomma lägligt come at the right time
© NE Nationalencyklopedin AB