Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

passandeadjektivoböjl.lämplig suitable; läglig convenient <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>; riktig el. rätt appropriate, proper, correct; tillbörlig becomingdet skulle inte vara passande anständigt it would not be proper (decent)substantivdet passande det korrekta what is [right and] proper, the [proper] thing; det anständiga decorum, good formkänsla för det passande sense of propriety
opportunadjektiv~topportune, well-timed; lämplig äv. expedient, convenient; passande äv. appropriate
lägligtadverbopportunely; passande convenientlydu kommer lägligt vanl. …at the right time
stilenligadjektiv~t…in accordance with the particular style; tidstrogen …in accordance with the style of the period; passande fitting
tilltalandeadjektivoböjl.attractive, pleasing, pleasant; om t.ex. förslag acceptable; passande ngns kynne congenial <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>
vederbörligadjektiv~tdue, proper; passande äv. suitablevederbörligtsäkert avstånd at a safe distancemed vederbörligt tillstånd with due permission
anständigadjektiv~thyggligel.i motsats till opassande decent; aktningsvärd respectable; korrekt el. om t.ex. uppförande äv. decorous, seemly; passande äv. proper
lägligadjektiv~topportune, timely; passande convenient <för ngn for…>vid lägligt tillfälle at an opportune moment; när det passar dig (er) …at your convenience
tjänligadjektiv~tpassande el. lämplig suitable; användbar serviceable <tilli båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>inte tjänlig som människoföda äv. not fit for (unfit for) human food
olämpligadjektiv~tinte passande unsuitable, unfit; malplacerad ill-timed, ill-placed, untimely; (pred. äv.) out of place; oläglig inopportune, inconvenient; otillbörlig improper; ej ändamålsenlig inexpedienthan är olämplig som lärare …unfit to be (unsuitable as) a teacher
© NE Nationalencyklopedin AB