Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

passsubstpassage passlegitimation passporttjänstgöring dutyvem har passet i kväll? who is on duty tonight?pass mycket så mycket as much as thispasstill den grad stor att… so big that…komma väl (bra) till pass come in handy
bergspasssubstmountain pass
avlidaverbdie, pass away
urineraverburinate, pass urine
passeraverbpass; överskrida cross; sport. overtakepassera förbi pass by
övervintraverbpass the winter; ligga i ide hibernate
uppvisaverbt.ex. pass produce; visa, påvisa show
avföringsubstmotion; exkrementer excrementha avföring pass a motion
utelämnaverbleave out, omit; förbigå pass over
fördrivaverbdrive awayfördriva tiden pass time, kill time
© NE Nationalencyklopedin AB