Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

partisubstantiv~et, ~erdel part äv. mus.; avdelning section; av bok passagehand., kvantitet lot; varusändning consignment, parcel; speciellt sjö. äv. shipment; kvantitet quantity <alla medskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof framför följande ord>i parti och minut [by] wholesale and [by] retailpolit. partyspel~ gameett parti schack a game of chessspela ett parti bridge play (have) a game (round) of bridgegifte matchhan är ett gott (bra) parti he is an eligible (a good) matchta parti för ngn el. ta ngns parti take sb's part (side), side with (stand up for) sb
medlemskortsubstantiv~et, =membership card; i parti party card
basstämmasubstantiv~n, -stämmormus. bass [voice]; parti bass [part]
tenorstämmasubstantiv~n, -stämmorröst tenor [voice]; parti tenor [part]
sopranstämmasubstantiv~n, -stämmormus. soprano [voice]; parti soprano [part]
avfallsubstantiv~et, =sopor:allm. refuse, rubbish, waste; amer. garbage, trash; köks~ o.d garbage; slakt. offalradioaktivt avfall radioactive wastefrån parti o.d. defection, desertion; från religion apostasy
söndratransitivt verb~de, ~tdela divide; splittra disunite, cause disunion in; t.ex. land, parti disrupt, break upsöndra och härska divide and ruleett söndrat folk a divided people
engageratransitivt verb~de, ~tanställa engageta helt i anspråk absorbreflexivt verb~de, ~tengagera sig bli absorberad become absorbed <i (för) in>engagera sig för ta parti för el. verka för stand up forengagera sig i a) delta i engage in, take an active part (interest) in b) affärer el. tvister become involved in
bekännatransitivt verb-kände, -känterkänna confess; öppet tillstå avow; förklara sin tro på professbekänna [sin skuld] confess; jur. äv. plead guiltybekänna färg (kort) kortsp. follow suit; bildl. show one's handjag måste bekännatillstå att… I must confess that…reflexivt verb-kände, -käntbekänna sig till t.ex. en religion profess; t.ex. ett parti profess oneself an adherent of
medvindsubstantiv~en, ~arfollowing wind; sjö. fair windjag hade medvind eg. the wind was (I had the wind) behind mesegla i medvind a) eg. sail with a fair wind (before the wind) b) bildl. be fighting a winning battle; t.ex. om politiskt parti be doing well; om företag äv. be prospering
© NE Nationalencyklopedin AB