Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 parsubstantivoböjl.golf. par
1 parsubstantiv~et, =sammanhörande pair; två stycken coupleett parhandskar (byxor) a pair of…de kostar 100 kronor paret (per par) …a pairett gift (ungt) par a married (young) coupleett älskande par a pair of lovers, a loving couplede är ett omaka par they are an unmatched couplepar om par in pairs (couples), two by (and) twoett par några… a couple of…, a few…ett par [tre] dagar a couple of days, two or three days, a few daysett par hundra kronor a hundred kronor or so, a few hundred kronorett par ord a word or twoom ett par dagar in a few (couple of) days
parisubstantiv~tekon.till pari at parunder (över) pari below (above) par
glasögonbågesubstantiv~n, -bågarett par spectacle frame (sg.)
laptopsubstantiv~pen, ~parbärbar dator laptop [computer]
shortssubstantiv i pluralshortsett par shorts a pair of shorts
likställdadjektiv-ställtvara likställd med be on an equality (an equal footing, a par) with
jämställdadjektiv-ställtvara jämställd med be on an equal footing (a par) with
trosasubstantiv~n, trosor, en trosa el. ett par trosor a pair of briefs
paritetsubstantiv~enparityi paritet med on a level (par) with
© NE Nationalencyklopedin AB