Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

pantsubstantiv~en, ~erpledge äv. bildl., pawn; i lek forfeitbetala pant för t.ex. tomglas pay a depositlämna (ta)…i pant leave (take)…as a pledge
flämtningsubstantiv~en, ~ar (jfr flämta)pant, gaspflicker
flämtaintransitivt verb~de, ~tandas häftigt pant, puffflämta av utmattning gasp with…fladdra flicker
flåsaintransitivt verb~de, ~tpuff [and blow], breathe hard (heavily); flämta pantflåsande av ansträngning breathless with…
pantatransitivt verb~de, ~tvard.panta flaskor (tomglas) get money on return bottles; se äv. pant, pantsätta
2 pustaintransitivt verb~de, ~tflåsa puff [and blow], pantpusta ut ta en paus take a breather; återhämta sig recover one's breath; känna lättnad feel relief
utlösningsubstantiv~en, ~artekn. releasing; igångsättning starting; jfr utlösasexuell orgasminlösen:av pant redemption; av delägare buying out, buyout
lösatransitivt verblöste, löstfrån förpliktelser o.d. release, set…free; befria äv. liberatelossa [på] looselösa [upp] loosen äv. verka lösande; knut o.d. äv. undo, untie; håret let (take) downupplösa:lösa [upp] i vätska dissolve; i beståndsdelar disintegratefinna lösningen på el. klara upp:problem o.d. solve; konflikt o.d. vanl. settle; matematiska problem äv. work outlösa korsord solve (do) crosswordsbiljett o.d. take, pay for; köpa buylösaskaffa sig licens take [out] a licence (amer. license)lösa in check (om bank) paylösa ut a) post., hämta ut get…out [at the post office] b) delägare el. o.d. buy…off c) pant redeem
reflexivt verblöste, löst~ [upp] sig a) i vätska dissolve, be dissolvable b)ordna sigdet löser sig it will be okay (alright)lösa sig [av sig] själv solve itself
© NE Nationalencyklopedin AB