Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

palmsubstantiv~en, ~erpalm[tree]
kokospalmsubstantiv~en, ~ercoconut palm, coco palm
palmbladsubstantiv~et, =palm-leafpl. palm-leaves
dadelpalmsubstantiv~en, ~erdate palm
palmsöndagsubstantiv~en, ~ar, palmsöndag[en] Palm Sunday
handflatasubstantiv~n, -flatorpalm [of the (resp. one's) hand], flat of the (resp. one's) hand
handtryckningsubstantiv~en, ~areg. pressure of the hand; handslag handshakege ngn en handtryckning mindre muta grease sb's palm
prackatransitivt verb~de, ~tpracka på ngn ngt fob (palm) sth off on sb, foist sth [off] on sb
spåtransitivt verb och intransitivt verb~dde, ~ttutöva spådom tell fortunesspå ngn [i kort] tell sb his (her) fortune [by the cards]spå ngn i handen read sb's palmförutsäga predict, foretell, prophesy
1 mutasubstantiv~n, mutorbribe; vard. kickback (sg.)för att tysta ngn hush money (sg.)ta mutor take bribes (a bribe) <av from>transitivt verb~de, ~tbribe <med with (by)>; polit. äv. corrupt; speciellt vittne subornmuta ngn vard. äv. square sb, oil (grease) sb's palmhan lät inte muta sig he was not to be bribed
© NE Nationalencyklopedin AB