Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

paketsubstparcel; litet packet; större packageett paket cigaretter a packet of cigarettes; amer. a pack of cigaretteslärobokspaket etc. package
förpackningsubstt.ex. paket packageinslagning packaging
mjölkpaketsubstmilk carton; paket mjölk carton of milk
ekonomiförpackningsubstpaket, påse etc. economy-size packet (bag etc.)
omslagsubstför bok etc. cover; för paket wrapperi t.ex. väder change
värdeförsändelsesubstom paket:assurerat insured parcel; rekommenderat registered parcel; om brevse värdebrev
vecklaverblinda el. vira windveckla ihop ngt fold sth togetherveckla upp (ut) unfold; t.ex. paket undo
packaverbpack, pack uppackat med folk packed with people, crowded with people
verb och partikelverbpacka ihop sigtränga ihop sig crowd together <i into>, crowd <i into>packa inpack up; i paket wrap uppacka nerpack <i into>packa uppunpack; paket unwrap
bindasubstbandage; dambinda sanitary towel; amer. sanitary napkin
verbbind; knyta tiebinda ngn till händer och fötter bind sb hand and footbundet kapital tied-up capitalbunden vid sjuksängen confined to bedbinda sig commit oneself, bind oneself
verb och partikelverbbinda fastbinda förbinda ihop ngttie sth togetherbinda ompaket etc. tie up; sår bind up
lämnaverbleave; överge abandonge give; låta ngn få let sb have; räcka över hand, passlämna ett anbud på make an offer forlämna en förklaring offer an explanationlämna upplysningar provide information
verb och partikelverblämna ifrån sigge ifrån sig hand overlämna inhand; skicka send in; skrivelse give in; till förvaring leavelämna kvar ngtleave sth; oavsiktligt leave sth behindlämna tillbakareturnlämna utt.ex. paket hand out; t.ex. varor deliver; dela ut distribute
© NE Nationalencyklopedin AB