Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sportsidasubstsporting page
helsidasubstfull page
sidnumreringsubstpagination, page numbering
brudnäbbsubstpojke page; flicka bridesmaid
kultursidasubsti tidning cultural page
överstadverbuppermost, on topöverst på sidan at the top of the page
återfinnaverbåterfinna ngt find sth againcitatet återfinns på sid. 27 the quotation is to be found on page 27
frånprepositionfrombort från el. ned från offfrån och med fr.o.m. den 1 maj as from May 1stfrån och med den dagen from that very dayfrån och med nu from now onfrån och med sid. 10 from page 10 onbörja från början begin at the beginningfrån bordet leave the tableA. från Stockholm A. of Stockholm
sidasubstsidesida vid sida side by sidedet är hennes starka sida it is her strong pointbyta sida i bollspel change endshan har sina goda sidor he has his good pointsställa sig på ngns sida side with sb, take sides with sbhon tjänar lite vid sidan om she earns a little on the sideå ena sidan…å andra sidan on one hand…on the other, on the one hand…on the othergå åt sidan step asidegå åt sidan för ngn make room for sblägga ngt åt sidan put sth aside, put sth away; om t.ex. problem put sth on one sidei bok pagese sidansid. 5 see page p. 5
sista (siste)adjektivlast; bakerst last, back; senaste latest; slutlig finalsista bänk i sal etc. in the back rowsista delen the last part; av två the latter partde sista dagarna the last few daysde två sista dagarna the last two dayssista gången the last time; förra gången last timelägga sista handen vid… put the finishing touches to…i sista hand last, last of allsista sidan i tidning the back pagein i det sista to the very last
© NE Nationalencyklopedin AB