Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

påskriftsubstantiv~en, ~erutanskrift el. t.ex. på brev superscription, address; text el. t.ex. på etikett inscription, wording, text; etikett el. t.ex. på flaska label; underskrift signature
varuprovsubstantiv~et, = el. ~ersample; jfr prov; påskrift på kuvert by sample-post
tillstyrkatransitivt verb-styrkte, -styrktsupport, recommendtillstyrkes som påskrift o.d. approved
assureratransitivt verb~de, ~tinsure; sjö. underwriteassureras för… som påskrift to be insured for…
engångsglassubstantiv~etflaska non-returnable (disposable) bottle; som påskrift på flaska no deposit
reksubstantiv~et, =brev registered letter; som påskrift to be registeredsom rek by registered post (amer. mail)
rekommenderatransitivt verb~de, ~tförorda, föreslå recommendpost. registerrekommenderas som påskrift to be registeredrekommenderat brev registered letter
utanskriftsubstantiv~en, ~erpåskrift superscription; adress address [on the cover (på kuvert envelope)]det syns på utanskriftenatt han är präst you can see by his appearance…
oåtkomligadjektiv~totillgänglig inaccessible <för to>; om person unapproachable; vard. unget-at-able <för by>; oanskaffbar unobtainableförvaras oåtkomligt för barn påskrift to be kept out of children's reach
avstyrkatransitivt verb-styrkte, -styrktavstyrka ngt [strongly] object to (oppose) sth, recommend the rejection of sthkommittén avstyrkte förslaget the committee recommended the rejection of the proposalavstyrkes som påskrift o.d. authority withheld, application refused
© NE Nationalencyklopedin AB