Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

påskinatransitivt verboböjl.låta påskina låta förstå el. låtsas pretend; antyda intimate, hintlåta påskinaförstå att… äv. make out that…
antydatransitivt verb-tydde, -tyttlåta påskina (förstå) hint, intimate <för to>vad är det du antyder? what are you inferring?han antydde [för mig] lät [mig] tydligt förstå att att… he gave me to understand that…[i förbigående] beröra touch [up]on; förebåda foreshadowsvagt antydd svagt markerad …faintly outlined (suggested)tyda på indicate, suggestsom namnet antyder as the name implies (suggests)
© NE Nationalencyklopedin AB