Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

påminnaverbpåminna ngn om ngt a) få att minnas remind sb of sth b) fästa uppmärksamheten på call sb's attention to sthhan påminner om sin bror he resembles his brother, he reminds one of his brotherpåminn mig om att jag ska göra det remind me to do itpåminna sig recall
© NE Nationalencyklopedin AB