Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

påläggsubstskinka, ost etc. ham, cheese etc.en smörgås med pålägg an open sandwichtillägg extra charge, additional charge; höjning increase
smörgåssubsten smörgås utan pålägg a slice (a piece) of bread and butter; med pålägg an open sandwichkasta smörgås lek play ducks and drakes, skip stones across the water
© NE Nationalencyklopedin AB