Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

påläggsubstantiv~et, =smörgåsmat:skinka, ost etc. ham, cheese etc.en smörgås med pålägg an open sandwichextra avgift el. tillägg se påslag
smörgåsmatsubstantiv~enskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse pålägg
smörgåssubstantiv~en, ~aren smörgås utan pålägg a slice (piece) of bread and butter; av svensk typ el. med pålägg an open sandwich; amer. äv. an open-faced sandwich; dubbelsmörgås a sandwichkasta smörgås lek play ducks and drakes, skip stones [across the water]
bredatransitivt verbbredde, brettspreadbreda en smörgås butter a slice of bread; göra en smörgås med pålägg make a sandwich
partikelverbbreda pålägga på spread, put on; stryka på spread (put)…onvard., överdriva lay it on thickbreda utspread out (hö o.d. about); något hopvikt unfold; något hoprullat unrollbreda ut sig spreadbreda ut sig om ngt tala omständligt expatiate (enlarge) upon sth
© NE Nationalencyklopedin AB