Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pågåintransitivt verb-gick, -gåttgo (be going) on; fortsätta continue; vara last; försiggå be in progress, proceedsammanträdet pågår fortfarande …is still going onutställningen pågår fortfarande äv. the exhibition is still onförhandlingar pågår negotiations are under way (are in progress)
försiggåintransitivt verb-gick, -gåttäga rum take place äv. teat. o.d.; pågå el. ske go (be going) on; avlöpa pass (go) off
2 varaintransitivt verb~de, ~träcka el. allm. last; pågå go on; fortsätta continue; hålla i sig hold; i högre stil endure; hålla el. om kläder o.d. äv. wear; jfr räcka, räckavarahålla länge äv. be durable (lasting)vara längre än äv. outlastvara över vintern last the winter [out]det var roligt så länge det varade …while it lastedärlighet varar längst honesty is the best policy
© NE Nationalencyklopedin AB