Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

påfrestningsubststrain, stress
ansträngningsubsteffort, exertion; påfrestning strain
presssubsttidningspress, redskap etc. presspåtryckning pressure; påfrestning strainsätta press på ngn put pressure on sb
trycksubstpress pressure <mot against>; tonvikt stress < on>; påfrestning strainutöva tryck på ngn put pressure on sbtypogr.el.på tyg etc. print; tryckning printingkomma ut i tryck come out in print
© NE Nationalencyklopedin AB