Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ovanpåprepositionon top of
adverbon top
utanpåprepositionoutside, on the outside of; över on the top of, overutanpå överträffa beat
adverboutside, on the outside; ovanpå on the top
© NE Nationalencyklopedin AB