Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

oväsensubstnoiseföra oväsen make a noise
stimsubstfiskstim shoal, schooloväsen noise
rabaldersubstuppståndelse commotion; oväsen uproar; stormigt uppträde row
larmsubstoväsen noisealarm alarm; larmsignal alertslå larm sound the alarm; varna warn; protestera raise an outcry
helvetesubsthellett helvetes oväsen a hell of a noisedra åt helvete! go to hell!
satansubstden onde Satan, the Devili kraftuttryckett satans oväsen the devil of a row
väsensubstnågots innersta natur essence; beskaffenhet nature; läggning character, disposition personlighetvarelse beingoväsen noise, rowmycket väsen för ingenting a lot of fuss about nothing, much ado about nothing
larmaverbföra oväsen make a noise, make a dinalarmera calllarma brandkåren call out the fire brigadelarma polisen call the policesätta på tjuvlarm turn on the alarm
livsubstlife; livstid lifetimebörja ett nytt liv start a new life; bättra sig turn over a new leafge liv åt t.ex. rummet give life tota livet av ngn take sb's lifespringa för brinnande livet run for all one's worthför mitt liv kan jag inte begripa I can't for the life of me understandi hela mitt liv all my lifetrött på livet tired of lifevara vid liv be alivekomma ngn inpå livet lära känna ngn get to know sb intimatelymidja waist äv. på plaggvara smal om livet have a small waist, have a slender waistklänningsliv etc. bodiceoväsen row, noise; bråk fuss
© NE Nationalencyklopedin AB