Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

oväsensubstantiv~detoljud noise; larm din, uproar; stoj racket; tumult hullabalooföra oväsen make a noise
stimsubstantiv~met, =fisk~ shoal, schooloväsen noise
rabaldersubstantivrabaldretuppståndelse commotion; oväsen uproar; i pressen outcry
stimmaintransitivt verb~de, ~tom fisk shoalföra oväsen make a noise, be noisy
oljudsubstantiv~et, =oväsen noise; larm äv. din, racketföra oljud make a noise, be noisy
satansubstantiv=, enden onde Satan, the Devil, Luciferi kraftuttr.ett satans oväsen a bloody racket
larmsubstantiv~etskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasoväsen noise; buller din~et, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasalarm alarm; signal alert; flyg~ äv. air-raid warningslå larm sound the alarm; bildl.:varna warn; protestera raise an outcry
2 bråksubstantiv~et, =buller el. oväsen noise, din, racket; gräl row, quarrel; uppståndelse fuss, troubledet blir bara bråkom du går dit there will only be trouble…, you're just asking for trouble…ställa till bråk om ngt make (vard. kick up) a row (fuss) about sth
väsensubstantiv~det, =väsende a) [någots innersta] natur essence; beskaffenhet nature; läggning el. sinnelag character, disposition; sätt manner[s (pl.)]; person[lighet] beingtingens [innersta] väsen the essence of thingshan kände det i sitt innersta väsen …in the very fibre of his beingkonsten är till sitt väsen… art is essentially (intrinsically)…han är vänlig till sitt väsen he has a gentle disposition b) varelse being; filos. äv. entity; ande~ geniuspl.geniusesgeniiskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasspiritdet högsta väsendet the Supreme Beingett övernaturligt väsen a supernatural being (creature) c) som efterled i sammansättn. vanl. system, service; jfr postväsen, skolväsenm.fl.oböjl., ettskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasoväsen noise, row; se äv. oväsengöra stort väsen av ngt make a [big] fuss (song and dance) about sth, make a big business out of sthmycket väsen för ingenting a lot of fuss (much ado) about nothinghan gör inte mycket väsen av sig he is rather quiet
helvetesubstantiv~t, ~nhell; bildl. äv. infernohelvetet hellgöra livet till ett helvete för ngn make sb's life hellett helvetesoväsen a hell of a…; svagare a damned (infernal)…i helvete heller! vard. like hell you (he etc.) will!, not bloody likely!vad i helvete gör du? vard. what the (amer. äv. in) hell are you doing?dra åt helvete vard. go to hell, bugger offdet gick åt helvete vard. it got screwed up, it was a total flop
© NE Nationalencyklopedin AB