Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

oupphörligadjektiv~tincessant, ceaseless; oavbruten äv. unceasing, continuous; ständig äv. continual, perpetual
oavlåtligadjektiv~tskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse oupphörlig
ideligadjektiv~tständig continual, perpetual; oupphörlig incessant
oavbrutenadjektiv-brutet, -brutnauninterrupted, unbroken; oupphörlig äv. ceaseless, incessant
oupphörligen och oupphörligtadverbincessantly etc.; jfr oupphörlig
ständigadjektiv~toavbruten constant, continuous; stadigvarande permanent; aldrig sinande incessant; oupphörlig continual; evig perpetualständig ledamot life-memberständig sekreterare permanent secretaryständigt utskott standing committeeleva i ständig ängslan live in constant anxiety
© NE Nationalencyklopedin AB