Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

otursubstbad luckha otur be unlucky
maximaladjektivmaximummaximal otur the maximum of bad luck, real bad luck
eländesubstmisery; otur, besvär nuisancetill råga på allt elände to make matters worsevilket elände! what a mess!
olyckligadjektivunhappy <över about>; eländig miserableolycklig kärlek unrequited lovedrabbad av otur unfortunate, unluckybeklaglig unfortunate
frammeadverbi förgrunden in front; vid målet therehan står här framme he is standing herelångt framme i salen well to the front of the hallnär är vi framme? when do we get there?synlig, 'ute' out; till hands readylåta ngt ligga framme leave sth aboutnär olyckan är framme a) when an accident happens b) om man har otur if things go against you
© NE Nationalencyklopedin AB