Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

otillförlitligadjektiv~tunreliable, undependable
ovederhäftigadjektiv~tinte trovärdig untrustworthy; otillförlitlig unreliable
osäkeradjektiv~t, -säkraallm. uncertain, unsure <på (om) of>; otrygg insecure; riskabel risky; ostadig unsteady, unstable, shaky; otillförlitlig unreliable; tvivelaktig doubtful; tvekande hesitant, hesitatingmed osäker röst in an unsteady (shaky) voiceosäkert uppträdande unassured mannerdet är osäkert om han kommer it is uncertain (doubtful) whether he'll come
© NE Nationalencyklopedin AB