Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 ostsubstcheeselyckans ost lucky dog
1 ostadverbse öst
bredbaradjektiveasy-to-spreadbredbar ost cheese spread
1 masksubstwormi kött, ost maggot
lagradadjektivom t.ex. vin matured; om t.ex. ost ripe
mageradjektivej fet leanmagerhalvfet ost low-fat cheeseom person, kroppsdelar thin
lagraverbförvara storelagra ost leave cheese to ripenlagra vin leave wine to mature
smörgåsmatsubstskinka, ost etc. ham, cheese etc. to put on (in) sandwiches
påläggsubstskinka, ost etc. ham, cheese etc.en smörgås med pålägg an open sandwichtillägg extra charge, additional charge; höjning increase
© NE Nationalencyklopedin AB