Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

osspersonligt pronomenus; rfl. ourselves (vid pluralis majestatis ourself; i adverbial med beton. rumsprep. vanl. us)oss emellan sagt between ourselves
OSSförk. för Oberoende staters samväldeCISförk. för Commonwealth of Independent States
välsignatransitivt verb~de, ~tblessHerren välsigne oss och bevare oss the Lord bless us and keep us
härhemmaadverbat home; hos mig (oss) in this (my, our) house, in this (my, our) place
frälsatransitivt verbfrälste, frälstsave, redeem, deliverfräls oss ifrån ondo! bibl. deliver us from evil!; jfr frälst
tankeställaresubstantiv~n, =eye-openervi fick [oss] en tankeställare äv. that gave us something to think about
överfallatransitivt verb-föll, -fallitangripa assault, attacköverfalla [och råna] hold upmörkret överföll oss we were overtaken by…, …came over us
ondosubstantivoböjl., det är inte helt av ondo it is not altogether a bad thingfräls oss ifrån ondo! bibl. deliver us from evil!
trytaintransitivt verbtröt, trutitgive out; om förråd o.d. äv. run short (out)om pengarna (idéerna) tryter för oss if we run short (out) of…
cirkelsubstantiv~n, cirklargeom. circle äv. friarerubba ngns cirklar put sb out, upset sb's calculationsvi rör oss i cirkel we are going round in circles
© NE Nationalencyklopedin AB