Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

osspronomenusoss själva ourselves
härhemmaadverbat home; hos mig (oss) in this househär i landet in this country
underlåtaverbhan underlät att meddela oss he failed to inform us
emellanpreposition och adverbbetweenoss emellan between you and me
varnaverbwarn <för ngn against sb>han varnade oss för det he warned us against ithon varnade oss för att göra det she warned us not to do it, she warned us against doing it
tankeställaresubstdet gav oss en tankeställare that was an eye-opener, that gave us something to think about
hemmaadverbvara hemma be at homedu kan bo hemma hos oss you can stay at our place, you can stay with ushemma hos Svenssons at the Svenssons'känn dig som hemma make yourself at home
susaverbdet susar i träden the wind is sighing in the treesvi körde så fort att det susade om öronen på oss we were driving so fast that the wind whistled about our earsom kula etc. whistlesusa förbi whistle by, whizz pastsusa i väg rush off
strecksubstpennstreck, penseldrag etc. stroke; linje el. skiljelinje line; tvärstreck cross; på skala marklåt oss dra ett streck över det glömma det let's forget itdet var ett streck i räkningen för mig it was a disappointment to me, it upset my plansrep cord, line; för tvätt clothes-lineett fult streck a dirty trick
2 mittsubstmiddle; centrum centre
adverbmitt emellan half-way betweenmitt emot just oppositemitt framför el. mitt för just in front <ngt of sth>mitt för ögonen på ngn right before sb's eyesmitt i in the middlemitt i ngt in the middle of sthmitt ibland oss in our midstdela ngt mitt itu divide into two equal parts, divide in halfmitt på (under, uppe i) in the middle ofmitt över gatan straight across the street
© NE Nationalencyklopedin AB