Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

osminkadadjektiv-sminkat, ~eutan sminkhon var osminkad she had no make-up onoförskönad, om t.ex. skildring unembellishedden osminkade sanningen the naked (plain) truth
© NE Nationalencyklopedin AB