Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

oskicksubstantiv~et, =dålig vana bad habit; förkastligt bruk bad practice; ofog nuisance
grasseraintransitivt verb~de, ~tom t.ex. sjukdom be rife (prevalent); stark rage; om t.ex. oskick run rampant
ofogsubstantiv~et, =oskick nuisanceofoget att gå på gräsmattor the objectionable practice (habit) of + ing-form
© NE Nationalencyklopedin AB