Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

oskäligadjektivunreasonable; om pris etc. excessive
orimligadjektivabsurd; oskälig unreasonable
skosubstlågsko shoe; känga boot; halvkänga booteehästsko horse shoe
verbförse med skor shoesko sig göra sig oskälig vinst på ngns bekostnad line one's pocket at sb's expense
© NE Nationalencyklopedin AB