Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

osäkratransitivt verb~de, ~tgevär cock; handgranat pull out the pin of
2 hanesubstantiv~n, hanarpå gevär cockspänna hanen osäkra ett vapen (gevär) cock the trigger (gun)vila på hanen bildl. wait and see
spekuleraintransitivt verb~de, ~tfundera speculate <över about (on)>, ponder <över on (over)>det spekuleras över orsaken people are making guesses about…göra osäkra affärer speculate; börs. operate, play the marketspekulera i aktier speculate in shares
issubstantiv~en, ~arice (endast sg.)varning för svag is Notice: Ice unsafe here!isarna har ännu inte lagt sig the waters have not yet [got] frozen overisarna är osäkra the ice is not safebryta isen äv. bildl. break the iceha is i magen keep a cool head, keep [one's] cool, wait and seewhisky med is whisky on the rockslägga ngt på is äv. bildl. put sth in cold storage, put sth on ice
säkeradjektiv~t, säkraförvissad el. övertygad sure, certain äv. vissotvivelaktig <på (om) of (about)>alldeles säker el. vid påstående o.d. positive < about>; full av tillförsikt confident < of>; utom fara el. riskfri el. pålitlig safe <fört.ex. anfallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfrom>; trygg, inte utsatt för fara secure <fört.ex. anfallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfrom, against>; tillförlitlig safe, reliable, sure; stadig steady; betryggad assured; osviklig unerring, infallible; som efterled i sammansättn. med betydelsen 'motståndskraftig' [-]proof; jfr stöldsäker, stötsäkerm.fl.säkert bevis certain (sure, positive) proofha säker blick för ngt have a sure eye for sthen säker chaufför (bilförare) a safe driverett säkert [göm]ställe a safe [hiding-]placemed säker hand with a sure (steady) handen säker investering a safe investmentfrån säker källa on good authority, from a reliable source (quarter)säkra papper hand. good securities, blue-chip investmentsgå mot en säker seger …a sure (secure) victoryvara på den säkra sidan be on the safe side, play safeen säker skytt a sure shotdet säkraste sättet att (+ inf.) the surest way of + ing-formett säkert tecken a sure signdet är [alldeles] säkert otvivelaktigt it is [quite] certain, there is no doubt about itär det säkert? äv. are you sure (certain) [of (about) that]?så mycket är säkert att… so (this) much is certain that…det är säkrast att du tar paraply you had better take an umbrella to be on the safe sidevar inte för säker! don't be too sure (confident)!isen är säker the ice is safekänna sig säker feel secure (safe)vara säker på handen have a sure (steady) handär du säker [på det]? are you sure (certain) [about that]?det kan du vara säker på (var så säker) you may be certain (sure); vard. [you] bet your life, you bet, make no mistakejag är säker på att hon kommer I am certain (sure, positive) that…han tog det säkra för det osäkra och… to be quite sure (to be on the safe side) he…det är bäst för mig (dig osv.) att ta det säkra för det osäkra I (you osv.) had better be on the safe side (take no chances, play safe), better safe than sorry
© NE Nationalencyklopedin AB