Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

osäkeradjektiv~t, -säkraallm. uncertain, unsure <på (om) of>; otrygg insecure; riskabel risky; ostadig unsteady, unstable, shaky; otillförlitlig unreliable; tvivelaktig doubtful; tvekande hesitant, hesitatingmed osäker röst in an unsteady (shaky) voiceosäkert uppträdande unassured mannerdet är osäkert om han kommer it is uncertain (doubtful) whether he'll come
otryggadjektiv~tinsecure <för against>; osäker äv. unsafe, precarious
prekäradjektiv~tprecarious; kinkig awkward; osäker insecure
skakigadjektiv~tshaky äv. osäker; om väg äv. bumpy; om vagn jolting, jogging
osäkerhetsubstantiv~en, ~er (jfr osäker)uncertainty; insecurity, riskiness; instability, unreliability; hesitation
ostadigadjektiv~tosäker unsteady, unstable; rankig rickety, wobbly; ombytlig changeable, inconstant, unstable; hand. fluctuating, unsettledostadigt väder changeable (unsettled, variable) weather
tveksamadjektiv~t, ~matvekande hesitant; osäker doubtful, uncertain; obeslutsam irresolute, undecided <om ngti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout…>i tveksamma fall bör man in doubtful cases (when in doubt)…
© NE Nationalencyklopedin AB