Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ortsubstplats place; trakt district
fristadsubstskyddad ort sanctuary, refuge
samhällesubstsamhälle el. samhället societyort place
brandstationsubstfire station; amer. fire station; på mindre ort firehouse
dyrortsubstdyr ort locality with a high cost of living
© NE Nationalencyklopedin AB