Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

oroligadjektivängslig anxiousrastlös el. bråkig restless
ängsligadjektivrädd el. orolig anxious <för, över about>, uneasy <för, över about>
nervösadjektivnervous; orolig uneasynervös el. nervös av sig highly-strung; neurotisk neuroticvara nervös inför provet be (feel) nervous about one's exam
lugnsubstcalm; ro peace; ordning order; fattning composurei lugn och ro in peace and quiet
adjektivcalm; stilla quiet; fridfull peaceful; ej orolig easy in one's mind; ej upprörd calm; fattad composeddu kan vara lugn för att han klarar det don't worry, he'll manage itmed lugnt samvete with an easy conscience
© NE Nationalencyklopedin AB