Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

orosubstantiv~nängslan anxiety <för (över) ngn, ngt about…>; uneasiness <för (över) ngt about…>; starkare alarm <över ngt at…>; bekymmer concern <för ngn about sb; för (över) ngt for (about) sth>; worry <för ngn about sb; för (över) ngt about (over) sth>; motsats till lugn disquiet; rastlöshet restlessness; speciellt politisk el. social unrest; uppståndelse i församling o.d. commotionkänna oro [i kroppen] feel restless [all over]
gnagandeadjektivoböjl.gnawinggnagande oro gnawing anxiety
ängslansubstantivoböjl., enanxiety; starkare apprehension; oro alarm, uneasiness, nervousness
oroselementsubstantiv~et, =person troublemaker, mischiefmaker; polit. agitator; källa till oro source of unrest
uppståndelsesubstantiv~noro excitement, stir; vard. fuss, to-doväcka [stor] uppståndelse make a [great] stir (commotion)relig. resurrection
farhågasubstantiv~n, -hågororo fear, apprehension; ond aning misgivingmina farhågor besannades my misgivings turned out to be justified
ägnadadjektivägnat, ~elämplig suitable, fit; med fallenhet suited, fitted, cut out <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>ägnad att väcka oro liable (likely) to cause alarm
1 stegratransitivt verb~de, ~töka:t.ex. priser el. produktion increase, raise; t.ex. nyfikenhet el. oro heighten; förstärka intensify; förvärra aggravatenyfikenheten (spänningen) stegrades steg äv. …rose
2 kvalsubstantiv~et, =lidande suffering; pina torment; oro el. ångest anguish; vånda agony (båda endast sg.)lida hungerns (svartsjukans) [alla] kval …the pangs of hunger (the torments of jealousy)
sprittaintransitivt verbspratt, supinum saknashoppa el. t.ex. av glädje jump, bound <av for>; darra el. t.ex. av lust el. oro quiver; t.ex. av otålighet el. spänning tremble <av with>spritta av liv bubble with lifespritta till give a start, start
© NE Nationalencyklopedin AB