Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

orosubstanxiety <för, över about>politisk el. social unrest
ägnadadjektivägnad att väcka oro calculated to cause alarm
uppståndelsesubstoro excitement, stir, fussrelig. resurrection
ängslansubstanxiety <för, över about>; oro alarm <för, över about>
stegraverbt.ex. priser increase, raise; t.ex. oro heighten; förstärka intensifystegra sig om häst rear
spänningsubstallm.el.elektr. tension; i volt voltage; tekn. strain, stressexcitement; oro suspensevänta med spänning wait eagerly
© NE Nationalencyklopedin AB