Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

orkaverbjag orkar inte lyfta den I can't lift itnu orkar jag inte hålla på längre I cannot (can't) go on any longerjag orkar inte mer t.ex. mat I cannot (can't) manage any moreatt du bara orkar! a) hur orkar du? how ˈdo you manage? b) håll inte på så där! do you have to carry on like this?han sprang så mycket han orkade he ran for all he was worth
förmåverbkunna el. orka be able to, be capable offörmå ngn att get sb toförmå sig till att… bring oneself to…, induce oneself to…
© NE Nationalencyklopedin AB