Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

organisationsubstorganization
hälsovårdsubstorganisation health service
tungroddadjektivtrög heavy; osmidig, om t.ex. organisation unwieldy
sjukvårdsubstskötsel nursing, care of the sick; behandling medical treatmentorganisation medical service
© NE Nationalencyklopedin AB