Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ordningsamadjektiv~t, ~maorderly, methodical
ordentligadjektiv~tordningsam orderly, methodical; noggrann careful, accurate <medi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout, as to>; välartad well-behaved; anständig decent, nice; prydlig neat; proper tidyfriare:riktig proper; rejäl real, regular; grundlig thorough, sound, goodjag har fått en ordentlig förkylning …a terrible (awful) coldett ordentligt mål mat a square mealen ordentlig smäll slag a nasty bang (knock)
© NE Nationalencyklopedin AB