Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ordentligtadverbin an orderly manner, in a methodical mannerbli ordentligt våt get thoroughly wet
pälsaverbpälsa på sig ordentligt wrap oneself up well
ordentligadjektivorderly, methodical; prydlig neat; proper tidyriktig proper; rejäl real; grundlig thoroughjag har fått en ordentlig förkylning I've caught an awful coldett ordentligt mål mat a square meal
riktigtadverbkorrekt correctly; verkligen really; alldeles el. ganska quite; ordentligt properly; mycket veryjag mår inte riktigt bra I am not feeling quite wellsaken är inte riktigt skött the matter has not been properly handleddet är riktigt synd it's really a pitygöra en sak riktigt do a thing properly (right)
betalaverbpay; varor, arbete pay forfår jag betala! på restaurang can I have the bill, please?; amer. can I have the check, please?det ska du få betalt för! sona, ge tillbaka I'll pay you out (back) for that!han tar ordentligt betalt he charges a lotbetalt svar answer prepaid, reply prepaidbetala av, se avbetalabetala in pay inbetala in ett belopp på ett konto pay an amount into an accountbetala ut pay outbetala sig pay
fotsubstfootpl. feetpå bord, lampa etc. standsätta sin fot set foot <hos ngn in sb's house>komma på fötter ekonomiskt get back on one's feetförsätta på fri fot set freehon har bra (ordentligt) på fötterna vet vad hon talar om she knows what she is talking abouthon fick stryka på foten she had to give invara på fri fot be at liberty, be at largestå på god fot med ngn be on an excellent footing with sbpå resande fot on the movetill fots on foot
© NE Nationalencyklopedin AB