Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ordaintransitivt verb~de, ~torda om talk about, discuss
yttratransitivt verb~de, ~tuttala utter; säga say; t.ex. sin mening expressreflexivt verb~de, ~t~ sig a) uttala sig express (give) an (one's) opinion <om about (on)>; ta till orda speakjag vill inte yttra mig i denna fråga vanl. …comment on this matterhan yttrade sig i samma anda he expressed himself… b) visa sig show (manifest) itself <i in>hur yttrar sig sjukdomen? vanl. what are the symptoms of…?
© NE Nationalencyklopedin AB