Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ordsubstwordord och inga visor plain speakingbegära ordet ask permission to speakordet be called upon to speakhålla sitt ord el. stå vid sitt ord keep one's wordinnan jag visste ordet av before I knew where I wasi ord och handling in word and deedmed andra ord in other wordsta till orda begin to speak
yttraverbuttala utter; säga say; t.ex. sin mening expressyttra sig a) uttala sig express an opinion <om about, on>, give one's opinion <om about, on>; ta till orda speak b) visa sig show itself <i in>hur yttrar sig sjukdomen? what are the symptoms of the disease?
© NE Nationalencyklopedin AB