Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ordsubstwordord och inga visor plain speakingbegära ordet ask permission to speakordet be called upon to speakhålla sitt ord el. stå vid sitt ord keep one's wordinnan jag visste ordet av before I knew where I wasi ord och handling in word and deedmed andra ord in other wordsta till orda begin to speak
glosasubstord word
förkortaverbshortent.ex. ord abbreviate
giftighetsubstgiftigheter i ord spiteful remarks
återberättaverbretell; i ord återge relate
lösrycktadjektivfristående, om ord etc. disconnected
ovanståendeadjektivt.ex. lista, ord the above
föråldradadjektivantiquatedom ord obsoletegammalmodig out-of-date
förkortningsubstshortening ((endast sing.))av t.ex. ord abbreviation
sannaverbsanna mina ord! mark my words!
© NE Nationalencyklopedin AB