Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

orangesubst och adjektivorange; se blåttför ex. o. blå-för sammansättningar
pomeranssubstSeville orange, bitter orange
apelsinjuicesubstorange juice
apelsinskalsubstorange peel
apelsinsubstorange
blodapelsinsubstblood orange
apelsinklyftasubstorange segment; friare piece of orange
apelsinsaftsubstorange juice; för spädning orange squash
brandguladjektivorange, reddish yellow
apelsinmarmeladsubstmarmalade, orange marmalade
© NE Nationalencyklopedin AB