Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

orättvisasubstantiv~n, orättvisorunfairness (endast sg.)injustice, inequity; oförrätt wrongen skriande orättvisa a glaring [piece of] injustice
oförrättsubstantiv~en, ~erorätt wrong; kränkning injury; orättvisa injustice
himmelsskriandeadjektivoböjl.en himmelsskriande orättvisa a glaring [piece of] injustice
skriandeadjektivoböjl.förtvivlad crying, acute; om orättvisa glaring, flagrantett skriande behov av a crying (an acute) need foren skriande brist på an acute shortage of
begåtransitivt verb-gick, -gåttföröva:t.ex. ett mord commit; andra brott äv. perpetrate; t.ex. ett felsteg äv. be guilty of; t.ex. ett misstag makebegå en orättvisa mot commit an [act of] injustice to (towards)begå en synd commit a sinfira solemnize, celebratebegå nattvarden partake of the communion
orättadjektiv=felaktig wrong, incorrect; orättvis unjust, unfair <mot to>hamna i orätta händer fall into the wrong handsadverbwrong; spec. före perfekt particip wrongly; incorrectly etc.; jfr orätthandla orätt do wrongsubstantiv~enoförrätt wrong; orättvisa äv. injustice, unfairnessgöra orätt do wronggöra ngn orätt wrong sb, do an injustice to sb
© NE Nationalencyklopedin AB