Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

orättvisadjektiv~tunjust, unfair <mot to>; om sak äv. inequitable
oberättigadadjektiv-berättigat, ~eorättvis unjustified, unwarranted; grundlös groundless, unfounded
missgynnatransitivt verb~de, ~ttreat…unfairly; vara orättvis mot be unfair tomissgynnad eftersatt disadvantaged
vrångadjektiv~togin disobliging; krånglig:om person contrary; om häst restive; orättvis wrong, unjust
ojustadjektiv=orättvis unfair; taskig rottenadverbspela ojust sport. play dirty (rough); bryta mot reglerna commit a foul (resp. fouls)
orättadjektiv=felaktig wrong, incorrect; orättvis unjust, unfair <mot to>hamna i orätta händer fall into the wrong handsadverbwrong; spec. före perfekt particip wrongly; incorrectly etc.; jfr orätthandla orätt do wrongsubstantiv~enoförrätt wrong; orättvisa äv. injustice, unfairnessgöra orätt do wronggöra ngn orätt wrong sb, do an injustice to sb
© NE Nationalencyklopedin AB